Vietos savivalda Rytų ir Vidurio Europoje konspektai pradžia

Vietos savivalda Rytų ir Vidurio Europoje konspektai pradžia

Turiu dalį apie savivaldą Rytų bei vidurio Europoje, todėl noriu pasidalinti su “vargšais” studentais, kuriems visada trūksta laiko informacijos ieškojimui.

…Vietos savivalda suprantama kaip teisė ir veiki galimybė vietos valdžios organams savo atsakomybe ir vietos gyventojų interesais tvarkyti ir valdyti žymią viešųjų reikalų dalį. Šią teisę įgyvendina tarybos arba susirinkimai, kuriuos sudaro slaptu, lygiu, tiesioginiu ir visuotiniu balsavimu laisvai išrinkti nariai ir kurie gali turėti jiems pavaldžius vykdomuosius organus.
1990 metais po komunistinio režimo žlugimo Vidurio ir Rytų Europoje prasidėjo nepriklausomybės siekimo procesai, kuriuos lydėjo ekonominis ir politinis perėjimas nuo griežtai centralizuotos planinės ekonomikos prie rinkos ekonomikos režimo. Taip pat buvo priimtos naujos institucinės, teisinės ir organizacinės struktūros bei buvo pristatyti nauji vietos savivaldos organizavimo ir finansavimo modeliai. Tai lėmė vis aktyvesnį piliečių dalyvavimą politiniame gyvenime. Be to, pokyčiai apėmė pastovius vietinius ir šalies rinkimus. Dėl šių reformų, nauja vietos savivaldos sistema ir organizavimo būdas buvo pristatyti ir vietos savivaldos buvo atskirtos nuo centrinės valdžios kontrolės. Buvo įsteigta daugybė vietos valdžios institucijų ir jų galios iš naujo buvo apibrėžtos ir išplėstos. Nauja vietinė finansavimo sistema buvo esminė vietos savivaldos sąlyga. Tačiau net ir šiandien vietos savivaldos institucijos iš esmės negali daryti įtakos mokesčių tarifams ir įvesti naujų mokesčių, nes šie klausimai priklauso Vyriausybės kompetencijai.
Pagrindinis Vidurio ir Rytų Europos šalių panašumas vietos savivaldos srityje – reguliarus savivaldybių rinkimų organizavimas, naujų Konstitucijų priėmimas, teisinės sistemos, reguliuojančios vietos savivaldos organizavimą, sukūrimas, taip pat visos vietos savivaldos institucijos labai priklauso nuo centrinės valdžios skiriamo finansavimo. Pagrindiniai skirtumai tarp šių šalių yra tokie: įvairios vietos savivaldos struktūros, vietinės administracijos organizavimo modeliai ir vietos savivaldos veiklų finansavimas.

2 dalis.

3 dalis.

Daugiau straipsnių atrasite ČIA.

Konspekto dalis įkelta: 2015-03-17